Địa chỉ cơ quan Thuế

Theo tổ chức : 
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
Các chi cục

Theo tên cơ quan thuế :

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ : 05 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại : 058. 3824332
Fax : 058.3821918
Website: http://khanhhoa.gdt.gov.vn


Video

Loading the player ...

Liên kết website